Biomimicry Design – DBTM, APTU

งานนำเสนอครั้งนี้ว่าด้วยการนำแรงบรรดาลใจจากธรรมชาติสู่การออกแบบนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมมนุษย์ พูดในชั้นเรียน Biomimicry Design ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561…

Attractive Résumé – CV

สำหรับเพื่อนพี่น้องที่ต้องการเขียน CV หรือ Résumé นี่เป็นข้อมูลอีกมุมมองหนึ่งที่เราอยากแบ่งปันให้กับทุกๆ คน เผื่อเป็นแนวทางในการเริ่มต้นเขียนได้ไม่มากก็น้อย Keynote: Slides: ท่านสามารถดาวน์โหลดสไลด์เวอร์ชั่น PDF ได้ ที่นี่ !…

ON AIR: รายการอัจฉริยะระฟ้า TPBS 2014 โครงการปล่อยจรวดบนบอลลูน

เบื้องหลังการถ่ายทำ เบื้องหลังการถ่ายทำงานเรื่องนี้คือโครงการวิจัยในหัวข้อ “การทดลองเพื่อพิสูจน์และเปรียบเทียบหลักการอากาศพลศาสตร์ของจรวดในสภาวะใกล้เคียงอวกาศเทียบกับสภาวะปกติบนพื้นโลก (Experiments to measure the Aerodynamics in the near-space conditions compare to normal ground…